ประโยชน์ของการฝึกโยคะที่มีต่อสุขภาพร่างกาย

ประโยชน์การฝึกโยคะ
ภาพรวมโดยทั่วไป
โยคะเป็นการออกกำลังกายประเภทหนึ่งประกอบด้วยท่าต่างๆที่จะเสริมสร้างความแข็งแรงและความทนทานให้กับกล้ามเนื้อ โยคะมีต้นกำเนิดจากประเทศอินเดีย เป็นวิธีในการฝึกฝนจิตใจและร่างกาย ซึ่งปัจจุบันก็ได้รับความนิยมไปทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในซีกโลกตะวันตก อีกทั้งมันยังเป็นการออกกำลังกายที่มีประสิทธิภาพมากด้วยการทำท่าทางต่างๆ การทำโยคะจึงมีประโยชน์ทั้งทางกายและทางใจอย่างมากมาย ดั้งเดิมแล้วผู้ฝึกโยคะในประเทศอินเดียใช้โยคะในการออกกำลังกายเพื่อช่วยให้พวกเขาบรรลุโมกษะ (การหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด) เป็นการรู้แจ้งทางจิตอย่างหนึ่ง

ประโยชน์ต่อร่างกาย
โยคะมีประโยชน์ต่อร่างกายมากมายเพราะช่วยเสริมสร้างด้านต่างๆ เช่น สร้างความยืดหยุ่น สร้างความแข็งแรง สร้างกล้ามเนื้อ ป้องกันความเจ็บปวดและทำให้การหายใจที่ดีขึ้น ท่าต่างๆของโยคะมีความสำคัญอย่างมากด้วยเช่นกันเพราะมันจะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับทุกกล้ามเนื้อในร่างกายของผู้ฝึกโยคะ ส่วนใหญ่แล้วท่าโยคะต่างๆจะใช้ร่างกายรองรับน้ำหนักของตัวเองเป็นเวลานาน ซึ่งมันจะส่งผลให้ขา หน้าท้อง หลัง หน้าอกและกล้าเนื้อแขนมีความแข็งแรงมากขึ้น มันยังช่วยกระชับรูปร่างและทำให้กล้ามเนื้อให้แข็งแรงอีกด้วย การฝึกโยคะยังเสริมสร้างการหายใจให้ดีขึ้น สามารถหายใจได้ลึกและนานขึ้น ทำให้ปอดแข็งแรงมากยิ่งขึ้นและสุดท้ายโยคะยังช่วยในการป้องกันอาการปวดหลังโดยมันจะเพิ่มความยืดหยุ่นและแข็งแรงนั่นเอง ที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นโยคะทำให้สุขภาพของคุณดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

ประโยชน์ต่อจิตใจ
ประโยชน์ของโยคะที่มีต่อสุขภาพของจิตใจนั้นโยคะจะช่วยลดความเครียดและทำให้จิตใจสงบ โยคะได้รวมเทคนิคการทำสมาธิอยู่มากมายและสามารถนำมาใช้ทำสมาธิเพื่อสงบจิตใตได้ โยคะจะช่วยให้ผู้ฝึกมีสติและสมาธิมากขึ้น นอกจากนี้โยคะยังมีเทคนิคในการเข้าฌานเพื่อช่วยบรรเทาความเครียดอีกด้วย ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเน้นไปทางช่วยบรรเทาความเครียดให้ผู้ฝึก ช่วยให้ลืมปัญหาและความเครียดต่างๆที่ผ่านมา รวมถึงลดความวิตกกังวลต่างๆในชีวิตประจำวัน